Store avgiftsøkninger med FrP-finansminister

De siste årene, med finansminister fra det partiet som tidligere het «Anders Langes Parti til sterk reduksjon av skatter, avgifter og offentlige inngrep» er avgiftsnivået i Norge økt med rundt 6 milliarder kroner, skriver NTB. Det innrømmer finansminister Siv Jensen i et svarbrev til stortinget.

Merverdiavgift, særavgifter, tollavgifter, sektoravgifter og gebyrer samlet har økt med 6,6 milliarder kroner fra 2014 til 2018. Da er trygdeavgift, arbeidsgiveravgift samt avgift på arv og gaver holdt utenom, skriver Siv Jensen. Hun skylder på Stortinget: «Det meste av avgiftsøkningen har kommet etter vedtak i Stortinget uten forutgående forslag fra regjeringen», skriver hun.

Politiske nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, minner imidlertid om at regjeringen selv foreslo en økning av bensinavgiften i årets statsbudsjett. Den ble ytterligere øket av Stortinget etter et forlik med Venstre.

«Avgiftsøkninger rammer oftest de som har minst penger å rutte med. For folk med mye penger vil et par hundrelapper i måneden ikke merkes, men for en person som har pengeproblemer i slutten av hver måned er situasjonen helt annerledes,» sier han. Derfor er det ille at et parti som kaller seg «partiet for folk flest, og som i alle år har markert seg som et skatte- og avgifts lette parti, svikter sine velgere på denne måten,» mener Vidar Kleppe.