Stortingsrepresentantene får “frynsegoder” ved dødsfall

Solberg-regjeringens forslag om å innføre et gebyr på skifteattest etter dødsfall er ute på høring. Det har vekt sterke protester, spesielt fra sentrale medlemmer i Demokratene i Norge. 1148 kroner vil regjeringen at det skal koste. Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jorunn aaselle Olsen har sjekket reglene for stortingsrepresentanter som dør i valgperioden. Det hun fant ut gjorde hennes sint, skriver hun. «De har sørget godt for seg selv og sine etterlatte,» konkluderer hun. I lovdata har hun funnet regelverket:

«S§ 19.Dødsfall og yrkesskade

Hvis en stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant dør i løpet av valgperioden, skal de etterlatte utbetales representantens godtgjørelse for hele dødsmåneden samt de tre påfølgende månedene. I tillegg dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med representantens begravelse.

Hvis en innkalt vararepresentant dør under reise til eller fra Stortinget eller i perioden vedkommende er innkalt for, dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med vararepresentantens begravelse.»

«Så for våre folkevalgte er det ingen økonomiske problemer for de etterlatte om de dør. Senterpartiets Vedum går ut i media og sier han er imot dette nye forslaget. Men sannheten er at han stemte for det», påstår aaselle Olsen.