Svenskene har forstått det

Svensker som er glad i landet sitt – og vil ta vare på svensk kultur, egenart og samfunn – gikk på 1980-tallet sammen i et parti: Sverigedemokraterna. I starten beskyldte uinnvidde dem for bl.a. rasisme og fremmed-fiendtlighet. I de senere år – med en eskalerende strøm av flyktninger og asylsøkere, – har flere og flere svensker forstått at Sverigedemokraterna er høyst berettiget! SD har innsett nødvendigheten av en innstrammet innvandringspolitikk, og at islam representerer en fare for landet, særlig pga. den voksende strømmen av radikaliserte muslimer, og de ringvirkninger disse har overfor andre unge på jakt etter spenning. SD har i dag en meningsmåling på 21,9 prosent. De gjør partiet til Sveriges nest største. En annen måling gir partiet hele 26,1 prosent, som gjør partiet til det største i Sverige.

Har nordmenn forstått det? Ja, – stadig flere. Demokratene er det eneste partiet i Norge som har et seriøst og realiserbart program, som også stiller liknende krav som Sverigedemokraterna (SD). Vi har fylkes- og lokallag over hele landet, og medlemsveksten er absolutt til stede. Flere og flere som f.eks. har stemt med FrP, er blitt skuffet over FrPs løfter og løftebrudd. De har så sett Demokratene som det seriøse alternativ, og er i dag fornøyde og trygge medlemmer.

Flere og flere av dere lesere er oppriktig lei av partiene på Stortinget, som ikke klarer å enes om avgjørelser som er så uhyre viktige for Norges, vår nasjons, vår kulturs, vår suverenitets og våre barns framtid. EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft landene mellom, bakveien inn i EU, slapp asyl- og innvandringspolitikk, ubegripelige avgifter, maktmenneskers overgrep mot privat eiendom og økonomi, osv. Løsningen er å finne på våre hjemmesider.