Demokratene vil forby tigging

Tor-Andre Hopen - DemokrateneDemokratene i Trøndelag vil forby tigging på offentlig område, samt fremme krav om nasjonalt tigger-forbud!

Like sikkert som at sommer er her, har også Øst-Europeiske tiggere i hopetall invadert alle norske byer fra sør til nord.

De sitter gjerne ved inngangen til kjøpesentrene og dagligvarebutikkene, i hovedgatene, på torget, i parkene, ved buss- og jernbanestasjoner, ja nær sagt over alt i det offentlige rom hvor folk flest ferdes. De velger bevisst å sitte på bakken isteden for på en krakk eller campingstol, kun med den hensikt å skape ekstra dårlig samvittighet hos forbipasserende. Dette er tilreisende vilt fremmede menneskene uten tilknytning til Norge, mennesker som i utgangspunktet har betalt en relativt kostbar billett med fly, tog eller buss for å komme til Norge og innta norske byer og tettsteder for å bedrive tigging og annen lyssky virksomhet gjennom sommerhalvåret.

Den Øst-Europeiske tigger-kulturen har de siste årene utviklet seg til å bli storindustri. Som følge av dette har norske myndigheter mistet kontrollen over den Øst-Europeiske tigger-virksomheten i mange byer og større tettsteder. Med den utenlandske tigger-industrien følger det også kriminell virksomhet som vinnings-kriminalitet, ran, prostitusjon, salg av narkotiske stoffer og illegale legemidler, mm.. Dette er godt dokumentert gjennom norsk og utenlandsk media de senere år.

Illustrasjon

Tigging i seg selv skaper mistrivsel for lokalbefolkning og turister. Det forringer bymiljøet og sist men ikke minst så skaper tiggingen ubehagelige situasjoner og utrygghet hos svært mange. Særlig blant eldre mennesker og yngre barn er det mange som uttrykker bekymring og redsel for tiggere. Konsekvensen blir ofte at de vegrer seg for å ferdes på steder hvor de på forhånd vet at det sitter tiggere.

Demokratene i Steinkjer har nylig gjennomført en uformell spørreundersøkelse på gata i Steinkjer hvor totalt 44 tilfeldige personer mellom 17 og 82 år, alle bosatt i Steinkjer kommune, ble stilt følgende spørsmål:

1) Hva synes du om at det hver sommer kommer mange utenlandske tiggere til Steinkjer?
Svar: Her fikk vi ulike nyanserte svar, men noe som ofte gikk igjen i svarene var at man velger å gå omveier rundt tiggere for å unngå å bli kontaktet av dem. Noen svarte at de velger å handle på andre butikker enn de vanligvis gjør for å unngå tiggere. Kort sagt var de fleste svarene vi fikk negativt betont, og noen litt sinte, fordi det er så «mange» tilreisende tiggere i byen deres. Kun 7 av de spurte stilte seg helt eller delvis positiv til tigging og svarte at de har gitt penger til tilreisende tiggere.

2) Hvis du kunne bestemme, ville du du da tillate eller forby tigging på offentlig område i Steinkjer?
Svar: 33 svarte forby tigging, 6 svarte vet ikke og 5 svarte tillate tigging.

3) Er det reell nød og fattigdom som bringer utenlandske tiggere til Steinkjer?
Svar: 27 svarte nei, 11 svarte vet ikke og 6 svarte ja.

Norsk lov sier at det er opp til en hver kommune å bestemme hvor vidt tigging skal tillates i kommunen. Sagt med andre ord, hvis det forekommer tigging i din hjem-kommune, så skyldes det at flertallet blant de folkevalgte i kommunen din ønsker tigging på offentlig sted. Sågar definerer mange av de samme folkevalgte, de venstreliberale politikerne, tigging som en del av «mangfoldet» de promoterer som både positivt og bra for samfunnet og den norske befolkning.

Demokratene Trøndelag vil ha et forbud mot tigging på offentlig sted, såvel kommunalt forbud som nasjonalt forbud. Den Øst-Europeiske tigger-industrien i Norge handler ikke om reell nød, men om organisert og tilrettelagt virksomhet hvor formålet er å utnytte godtroende, snille og «naive» nordmenn gjennom nordmenns tillærte «dårlige samvittighet».


Tor-Andre Hopen
Leder Trøndelag fylkeslag


Følg oss på facebook#Valg2019 #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Steinkjer #Verran #Trondheim #Klæbu #Malvik #Stjørdal #Orkland #Tigging #Tiggerforbud / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen