Utsatte barn i Norge fortjener trygghet

«Barn som lever i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner skal i større grad enn i dag vokse opp sammen med sine foreldre, gå på sin hjemskole og være en del av sitt nærmiljø. Hasteflyttinger, kortvarige og gjentatte flyttinger av barn skal i størst mulig grad unngås, og færre barn og unge skal bo i fosterhjem og institusjon». Det mener Jorunn Aaselle Olsen, som er sentralstyremedlem i Demokratene.

«Ingen barn skal flyttes til annet bosted fordi kommunene mangler gode nok tiltak. Barn som trenger å flyttes ut av hjemmet skal få et tilbud etter høye faglige og etiske standarder. Kommune skal i tillegg ha et åpent og samarbeidende barnevern. Det siste burde være en selvfølge, men det er fornuftig å vedta politisk,» legger hun til.

«Faglig sett dreier strategiene mot sterkere tiltak og innsats i barnets familie noe man   for i svært mange år. Kommunene har over år hatt en for høy andel barn og ungdom med barneverntiltak utenfor hjemmet. Demokratenes mening er at nå må den biologiske familie være i langt større fokus noe som “helt klart” i de fleste tilfeller, vil være til barnas og familiens beste. Besteforeldrene har en stor kompetanse til å få inn i en vanskelig situasjon,» mener hun.