Sykepleiere og omsorgsarbeidere forjener anerkjennelse

Norske sykepleiere og omsorgsarbeidere fortjener stor anerkjennelse for den livsviktige jobben de gjør i Helse-Norge, sier Jorunn Aaselle Olsen, som er styremedlem i Demokratene i Norge, i innledningen til lønnsforhandlingene for de offentlig ansatte, inkludert mange helsearbeidere.

«I årene som kommer vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke, og det vil være et stort behov for arbeidskraft til denne sektoren. Kompetansebehovet vil også endre seg. Helse- og omsorgssektoren må oppleves som en karrierevei med muligheter for utvikling og nye utfordringer. Demokratene i Norge vil bruke mer penger på hele tiltakskjeden innenfor hele helse og sosialsektoren ved å styrke økonomien til landets sykehus som i dag er underfinansiert. Vi vil også satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren,» sier hun.

Det er satset store ressurser på etter- og videreutdanning i kommunene så vel som på sykehus. På sykehusene er det krav at det skal utvikles planer for etter- videreutdanning av helsepersonell. Kommunene har et tilsvarende ansvar for å sikre etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten og samt sørge for å planlegge for fremtidig behov. I Arbeidslivsmeldingen «Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv» er arbeidsmiljøloven gjennomgått grundig. Det er kommet nye regler for tiltak mot ufrivillig deltid og mot sosial dumping, særlig for innleieområdet.

«Men regelverket er for fragmentert når det gjelder overvåking og kontroll på arbeidsplassen,» mener hun. Her ønsker Demokratene i Norge å vurdere forbedringer.

«Når det gjelder reglene om varsling ønskes en evaluering for å se om det er behov for justeringer. Utfordringen i norske sykehus er å få bemanningen til å passe med arbeidsoppgavene. Norske sykehus gir helsehjelp 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året. På noen sykehus har de funnet gode løsninger for dette. På andre sykehus er det vanskelig å få kabalen til å gå opp. Det er et ansvar både for ledelse og ansatte å finne gode løsninger til pasientenes beste, løsninger som også ivaretar arbeidstakernes rettigheter og sikrer trygge og gode arbeidsplasser. Dette er et viktig arbeid som Demokratene mener fortjener stort fokus i tiden som kommer for også å bedre pasientsikkerheten på alle nivåer, i den viktige helse-  og sosialsektoren,» sier Jorunn Aaselle Olsen.