Vil ha bedre sykehjemsmat

Partileder Siv Jensen forteller at Fremskrittspartiet vil sørge for sunn og god mat til de eldre, ved å få flere kjøkken tilbake på sykehjemmene. I en landsomfattende spørreundersøkelse viste det seg at 2 av 3 sykehjem hadde eget Kjøkken i 2010.

62 prosent av sykehjemmene i undersøkelsen mottok middagsmaten fra eget kjøkken som var plassert på sykehjemmet, mens 38 prosent oppga at de benyttet et eksternt produksjonskjøkken. Det var først og fremst middagsmåltidet som det eksterne kjøkkenet leverte.

Femten prosent av respondentene ved sykehjemmene opplyste at beboerne kunne velge mellom to eller flere retter til det varme måltidet, og i underkant av halvparten (43 prosent) hadde et ønske om at dette ble innført.

«men», påpeker Jorunn Aaselle Olsen, sm er medlem av sentralstyret i Demokratene: «Det er ikke til å komme ifra at med FrP i regjering og Høyre, har dette blitt meget dårligere de siste 5 år!! Så nå går FrP sterkt ut i media og ønsker kjøkkenet tilbake på sykehjem. Har de glemt at de har vært med å styre Norge de siste 5 årene,» spør hun.

«God ernæring er en viktig forutsetning for helse og livskvalitet. Forskning viser imidlertid at eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring. Demokratene i Norge mener de eldre skal hedres og tas godt vare på! Det er de som bygde landet vårt. Så Selvfølgelig må alle sykehjem ha eget kjøkken, som sprer deilig matlukt ut til korridorene. Det gir matlyst og appetitt.» mener hun.