Spør ordføreren om bedre ordninger for førstegangsetablerere

«Demokratene i Norge har som mål å hjelpe så mange unge og førstegangsetablerere som mulig inn på boligmarkedet. Selv med en god lønn er det mange i dag som ikke kommer inn på boligmarkedet grunnet manglende egenkapital og tidligere inkassokrav. Prosjektet “leie før eie” gir dem som ikke har spesielle behov muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital,» forteller Demokratenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe.

«Demokratene i Norge ser et stort behov i markedet for “prosjektet leie før eie” som retter seg mot dem som eksempelvis har avsluttet utdannelse og vil inn i boligmarkedet, men som ikke kan få den muligheten grunnet manglende egenkapital, nå kan leie i fra tre til fem år der utbygger gir fra seg verdistigningen opp til 15 prosent. Slik at de unge og førstegangsetablererne kan oppfylle egenkapitalkravet på 15 prosent,» sier han.

«Kunnskaps og – integreringsminister Jan Tore Sanner, har et stort ønske om at langt flere kommuner nå må “henge med i svingene” ved å få på plass gode lokale løsninger – slik Trondheim har fått til. I det første prosjekt med denne modellen, som ble det utsolgt på rekord tid var det over 500 interessenter som “kjempet” om de 51 leilighetene. Trondheim regionen arbeider nå målrettet med stor suksess, for å utvikle “leie før eie prosjekter” i hele Midt-Norge,» legger han til.

«Demokratene velger og ta Kunnskaps og – integreringsminister Jan Tore Sanner på ordet, når han nå oppfordre landets kommuner til og tenke kreativt rundt hvordan førstegangs kjøpere skal komme seg ut av leiemarkedet – og inn i eiermarkedet,» sier Kleppe. Derfor har han sendt en interpellasjon til Kristiansands ordfører, Harald Furre, der han ber Høyre-ordføreren om å svare på følgende spørsmål: «Vil ordføreren som Demokratene at Kristiansand kommune nå må utrede TOBB prosjektet i Trondheim for og se på hvilke muligheter et lignende prosjekt kan tilpasses i Kristiansand kommune?»