Simpelt angrep på Venstres leder

“Det nærmer seg landsmøte for Venstre. Da finner Ola Borten Moe, Senterpartiet, det hensiktsmessig å gå til personangrep mot Venstres leder Trine Skei Grande, for en sak som var offentliggjort i mediene og utdebattert for flere måneder siden. Han anklager Venstres leder for å mistenkeliggjøre en mann Venstres nåværende leder hadde frivillig sex med for 10 år siden. En sak som aldri burde vært stoff for medien,” mener Jan Simonsen, idligere stortingsrepresentant og nå medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge.” Han vil ha bedre moral og mindre personangrep i politikken.

“Alle mennesker har rett til et privat og personlig liv. Det blir sågar slått fast i en paragraf i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon, som Norge ikke bare har ratifisert, men også gjort til norsk lov. Også politikere og kjendiser har rett til et privat liv. I Trines tilfelle gjaldt en seksuell handling med en da ung gutt, privat, lovlig og frivillig. Det var verken snakk om utilbørlig press eller maktutnyttelse. Og har derfor ikke noe i et offentlig ordskifte å gjøre,” sier Simonsen, og legger til:

“Likevel bruker Borten Moe, som ellers gir et sympatisk inntrykk som person og politiker, medieoppslagene om Trines privatliv i et angrep på Venstres partileder få dager før partiets landsmøte. Man kan bare spekulere i hvorfor. Dette burde Ola Borten Moe holdt seg for god til”.