Tann og øyebehandling må bli billigere i Norge

«Det er meningsløst at et flertall av stortingspartiene med Høyre i spissen, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen. Det er dessverre et faktum at mange nordmenn slutter å gå til tannlegen for det “rett og slett” er for dyrt,» fastslår Jorunn Aaselle Olsen, sentralstyremedlem i Demokratene.

«Alle vet at tennene og øye er en del av kroppen vår. Det fortoner seg kanskje som en latterlig konstatering av det selvfølgelige, men er det selvfølgelig for flertallet av norske politikerne? For: Hvorfor er ikke da reparering av tann og øye skader bli underlagt de samme reglene for økonomisk støtte som reparering av skader på andre kroppsdeler gjennom folketrygden slik Demokratene alltid har foreslått, ved at tannlegebesøk og øyebehandling skal dekkes på samme måten som andre helseskader med et egenandelstak,» spør hun.