Ti bud til foreldre som trues av barnevernet

Jan-Ove Fromreide, som leder Demokratene i Nore i Askøy, har i flere år vært i kontakt med personer som er berørt av barnevernet i Askøy. Han har oppdaget hvordan barnevernet ta barna fra gode foreldre på veldig tynne grunnlag, oftest begrunnet med «manglende omsorgsevne», og ikke med «grov omsorgssvikt».

Situasjonen har vært den samme i mange år, og har ikke endret seg mye siden Fremskrittspartiets John Alvheim var leder for sosialkomiteen i Stortinget på 90-tallet og kjempet hardt for barnevernsofrene, til tross for at Fremskrittspartiet har hatt barnemisteren i regjeringen i fire år.  Basert på sine erfaringer formulerte John Alvheim 10 bud til foreldre som var truet av barnevernet. Jan-Ove Fromreide mener de er like aktuelle i dag, og at det er betimelig å minne om dem. De er:

  1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
  2. Ta straks kontakt med en advokat.
  3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
  4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
  5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.
  6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
  7. Påklag alle beslutninger.
  8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
  9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.
  10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.