Trine Skei Grandes kritikere bør lese mer i Bibelen

Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jan Simonsen, har fulgt med i den såkalte «Trine Skei Grande- saken”, og registrert kritikken av aldersforskjellen mellom henne og en frivillig seksualpartner under en privat fest. Han minner om hva som står i Bibelen: «Og døm ikke, så skal I ikke dømmes, og fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes; forlat, så skal eder forlates;» (Lukas evangeliet.

«Kanskje har nordmenn godt av å lese mer i Bibelen. Dømmesyken er dessverre stor i vårt land. Vi hadde trolig hatt det bedre dersom vi hadde konsentrert oss mer om vår egen moral enn om andres,» skriver han, og fortsetter:

«Det er lett å fordømme aldersforskjell i ekteskap eller seksuelle forhold, for alle som selv holder seg med noenlunde jevnaldrende. Men det er nå engang slik at vi mennesker er ulike, og har ulike preferanser. Og selvsagt kan vi godt prate om dette over middagsbordet eller i lunsjpauser på jobben. Men det er helt unødvendig å koble en slik diskusjon opp mot en navngitt person.

Å sutre over at andre mennesker gifter seg med, forelsker seg med, eller har seksuell omgang med, personer som ikke er jevnaldrende, er etter min mening en form for fordomsfull moralisme.

Det kan være kritikkverdig i de tilfellene der det dreier seg om at den ene parten utnytter den andre, eksempelvis ved at en ung person innleder et forhold til en mye eldre person for å sikre seg en arv, eller dersom en eldre person innleder et forhold til en person som er for ung til å forstå konsekvensene av egne handlinger, for å sikre seg en seksuell kontakt.

I det siste tilfellet er det godt lovregulert. Er en jente eller gutt yngre enn 16 år regnes han i seksuallovens forstand for å være så ung at det ikke er mulig å snakke om et frivillig seksuelt forhold med en voksen. Den voksne manipuler barnet. Det er med god grunn et alvorlig straffbart forhold. Jeg har selv lagt frem forslag på Stortinget om minstestraff på 5 års fengsel for myndige personer som har sex med en person under den seksuelle lavalder.

Er han/hun derimot 16 år eller eldre regnes vedkommende for å være gammel nok til å trekke egne frivillige valg, som vi bør respektere. Da regnes han som likeverdig med den eldre personen, og et slikt forhold bør derfor være hevet over kritikk.

Derfor er denne debatten om aldersforskjeller uegnet i forhold til politikeren det er snakk om, som har hatt et frivillig seksuelt forhold med en lovlig og etter seksuallovens forstand voksen sexpartner på en privat fest.

Så igjen til Trines kritikkere: Les Bibelen. Prøv heller å lete etter bjelken i dine egne øyner enn flisen i andres. La oss konsentrere oss om vår egen moral, og la være å fordømme mennesker som har andre preferanser enn oss selv».