Ulv og sau

Ca. 120 sauer er blitt revet i hjel de siste dagene i området Tolga i Hedmark fylke, til sauebøndenes store fortvilelse. «Dette kan ikke fortsette, mener Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Hordaland. «Våre husdyr – bl.a. sauen – må prioriteres framfor rovdyr som ulv! Selv om ulven har sin berettigede eksistens i naturen, kan vi ikke la slike massedrap på husdyr – og fare for barna i grenseområdene mot Sverige – fortsette. Sauebøndene bør omgående gis fellingstillatelse, uten å bli straffeforfulgt av den grunn. Bøndenes jegere er fornuftige, og vurderer klokt i hvert tilfelle,» mener han, og legger til:

«Når myndighetene og visse politikere er uenige i det, er det fordi de ikke evner å se hvordan det er å bo og drive med husdyr i områdene som er rammet av ulvenes drapstokter! Ei heller hvordan det er å ha barn som må få leke ute i samme området, eller gå på bærtur. Trygg er man aldri! Men – det å få være trygg – også for husdyr og barn – bør være en naturlig folkerett! Også i Hedmark».