Våre eldre fortjener bedre.

«Er det noen av dere som husker og kan veilederen som Mattilsynet tilbake i november 2014 publiserte vedrørende hundehold i Norge,» spør Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe? Han har sammenlignet den med regelverk for eldre på sykehjem. «Her ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte regler om aktivisering, mosjon og frisk luft – enn regelverket ovenfor eldre heders kvinner og menn på norske sykehjem,» forteller han.

«Det eneste som slås fast om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som “klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes” bl.a. på sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for et mest mulig normalt liv – med normal døgnrytme og adgang til å komme ut. Jeg er glad i dyr og mener at vi må ha et nasjonalt dyrepoliti i Norge, men det kan og skal ikke være slik at hunder i Norge skal og har bedre rettigheter på mosjon og frisk luft enn våre eldre hederskvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge Norge,» sier han.