Venstres og Skrei Grandes naivitet

Jeg kjenner Trine Skei Grande som en snill, godmodig, vennlig, hyggelig og raus person. I det siste har hun fått mye tyn for en «lovedans» for ti år siden. Mange mener at hun opptrådt naivt. Den debatten skal jeg ikke blande meg inn i, men jeg konstaterer at den kan ha overdøvet Venstres politiske saker. Og det synd, for de bør absolutt frem i lyset. De lyser av naivitet.

Det står mye bra om et friere og mer individualistisk samfunn i Venstre program. Men alt ødelegges av en supernaiv innvandrings- og miljøpolitikk. Og det er jo nettopp disse områdene Venstre prioriterer høyest.

«Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk og gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig,» står det blant annet under innvandringskapitlet.

Så hva med en kultur preget av jødehat, homohets og kvinneundertrykking? Er den også en kultur som «stimulerer oss sosialt»? Dersom Venstres medlemmer mener de er positivt stimulert av denne kulturen er det grunn til bekymring.

Som en del av Venstres liberale innvandringspolitikk vil partiet gjøre det enklere for arbeidsinnvandrere også utenfor EU-området, med andre ord fra hele verden, og utenlandsstudenter å få opphold i Norge.

Som begrunnelse for det siste sier Venstres program at de har fått verdifull kompetanse som Norge i større grad må benytte seg av. Ja vel. Men hva med de landene de kommer ifra, ofte fattige land med lav kompetanse? Kanskje de trenger disse studentenes kompetanse mer enn Norge gjør? Her bommer der utviklingshjelp-vennlige Venstre ganske kraftig.

Lik naive som i innvandringspolitikken er Venstre når det gjelder miljøvern. Her skal alle slags symbol-vedtak fremmes og vedtas, selv om normalt tenkende nordmenn godt forstår at de ikke har effekt. En gang leste jeg, husker dessverre ikke lengre kilden, at et totalforbud mot bilkjøring i Norge vil kunne redusere CO2-utsleppene i verden med 0, 00000001 prosent, eller noe liknende.

Så hva betyr det da å øke bensinavgiftene? I et langstrakt land med dårlig kollektivtransport, sågar. Absolutt ingenting, selvsagt. Bortsett fra at det forringer livene til de mange som må kjøre bil, men får betydelig høyere utgifter. Så, selvsagt, først og fremst rammer økte bensinavgifter og dyre bompenger, de som har minst penger å rutte med.

I fjor trumfet Trine Skei Grande gjennom et forslag om flyseteavgift, som fikk flertall. Hun mente øyensynlig at det skulle føre til en reduksjon av antall flyavganger, og dermed redusert CO2- utslipp. Delvis fikk hun rett i det første, for Ryan Air stoppet flyvningene fra Rygge. Flyplassen ble lagt ned, og mange mistet jobbene sine og ble kastet ut i arbeidsledighet. Nå ser det ut for at flyselskapet vil etablere seg på Gardermoen i stedet, og antall flyvninger vil nok raskt bli som før.

Den nye avgiften er først og fremst til skade for studenter, som ønsker å besøke hjembyen i helgene, og barnefamilier og pensjonister som i flere år, takket være Norwegians billige flybilletter har komme seg rundt i Europa på helgebesøk i storbyene.

«Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi», siterte jeg Venstres program ovenfor. Det gjaldt for innvandrere. Men det gjelder åpenbart ikke for nordmenn, som på grunn av Venstre mister den økonomiske muligheten til å komme seg ut i Europa. Der de kunne tatt med seg positive impulser. Men bedre da å satse på muslimske innvandrer, som virkelig kan lære oss hvordan vi kaster homofile ned fra høyhus, slår ned jøder og holder kvinner hjemme, mener Venstre.

Eller kanskje, og mest sannsynlig er Venstre naive i forhold til muslimsk innvandring, og naiv i forhold til hva innskrenkningen i bilbruk og flybruk har å bey for co2-utslippene. Så min konklusjon er at Trine Skei Grande er snill, godmodig, vennlig, hyggelig og raus, men farlig naiv. På en måte som skader samfunnet.