Vil ha burka-forbud også i Norge

«Nå må den blå/grønne regjeringen følge Danmarks regjering som nå har sendt det såkalte «burkaforbudet» ut på høring,» mener Terje Larssen, som er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge. Den danske regjeringen ønsker forbud mot å å dekke til ansiktet, men vil gjøre unntak for vinterklær og halloween .

Det er ment at forbudet skal rette seg mot folk som går med burka, nikab eller finlandshette. Ifølge den danske grunnloven så kan man ikke ensidig innføre et forbud kun mot burka. «Et hinder vi ikke har i Norge,» presiserer Larssen.

Ifølge forslaget skal det bli forbudt å bære hetter, tørklær, masker, hjelm, heldekkende drakter og annet på offentlig sted. Det omfatter vei, fortau, stier, parker og butikker og kjøpesentre i åpningstiden. Forbudet gjelder også på offentlig transport, men ikke når man kjører i privatbil. Samtidig presiseres det at det skal være lov å dekke ansiktet med vinterklær når det er kaldt. Kostymer og masker i forbindelse med halloween og fastelavn, og tildekking av ansiktet som følge av arbeidsmessige årsaker, er også på unntakslisten.

Det kan eksempelvis være ved bruk av beskyttelsesutstyr, eller hvis man arbeider som butikkmaskot og i den forbindelse skal ha på seg et kostyme som dekker ansiktet, heter det i lovforslaget.

I enkelte religiøse sammenhenger som bryllup eller begravelse, kan det også være aktuelt å lempe på forbudet. Det skal koste 1.000 kroner å forbryte seg mot loven. Gjengangere må regne med bøter på opptil 10.000 kroner.

«Det er nå på tide at de blå/grønne innser at et forslag som dette i bunn og grunn handler om å markere hvilke verdier som skal gjelde i det norske samfunnet. Tiden er kommet for at vi nå også må handle her i landet,» mener Terje Larssen.