Europa og innvandring

“Europa har vært et paradis for mange mennesker fra Afrika og Midt Østen i flere tiår. I vår hjemlige debatt har venstresiden tradisjonelt snakket varmt om hvor viktig det er å ta imot flest mulig innvandrere, mens høyresiden har påpekt ulempene med å få mange innvandrere inn i landet. I kampens hete har vi kanskje glemt å stille spørsmålet: Hvorfor kommer de,” spør lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, og fortsetter:

“Det er helt åpenbart at Norge og resten av Europa ikke kan åpne opp for alle som måtte ønske å bosette seg her. Vi kan ikke ta imot hele Afrika, eller hele Midt Østen. Hadde alle som ønsket det, av ulike grunner, hatt anledning til å reise hit ville båten raskt blitt så full at den ville begynt å synke. Kanskje er vi der allerede?

Vi vet at mange ønsker seg til Europa av velferdsmessige og materialistiske årsaker, og noen fordi det er kriger og konflikter i deres eget land. Andre igjen er politisk forfulgt. Men det finne også andre grunner: I Europa har vi velfungerende og stabile demokratier, ytringsfrihet, religionsfrihet og kvinnefrigjøring, som har bidratt til økonomisk oppblomstring og humane idealer. Det er også en drøm for mange mennesker fra land med ustabile og undertrykkende regimer.

Men når vi ikke kan ta imot disse menneskene i våre land, hva gjør vi da? I alle fall ikke som mange venstreorientert politikere har gjort i en årrekke: Støttet opp under de undertrykkende regimene, sågar i mange tilfeller gjennom offentlig norsk økonomisk hjelp, samt gjennom samhandel.

Dersom vi skal klar å minke presset mot være grenser, må Vesten begynne å tenke nytt. Vi må aktivt støtte de demokratiske kreftene i disse konfliktområdene, og hjelpe krefter som vil endre styresettene til stater som tror på vestlige verdier. Slik at befolkningen utenfor Vesten kan føle seg trygge og ønske å bli boende i egne land.”