Det blå/grønne sviket

I Norge har vi hatt lave strømpriser som har kommet norsk industri og landets borgere til gode. Men nå foreslår regjeringen å binde Norge til EUs energibyrå (ACER). Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Terje Larssen, mener at det vil gi EU makt over norsk energipolitikk. «Det kan på sikt føre til en dobling av strømpriser til norsk husholdning og industri,» mener han.

Saken vil avgjøres under avstemning i Stortinget 16. mars 2018.

«I dag har vi flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia. 2 nye kabler er vedtatt skal legges til Tyskland og Storbritannia. Ikke nok med det, så er enda en kabel er «på trappene til stortinget»,» forklarer Terje Larssen, og fortsetter:

«Med denne kabel-kapasiteten kan kjøp og salg av kraft øke såpass at strømpriser i Norge kan dobles, og komme på nivå med Storbritannia. Det kan bli en dramatisk utgiftsøkning for norsk industri og husholdning. I tillegg vil det påføre stat og kommuner store ekstrautgifter til drift av sykehus, skoler, omsorgshjem med mer. Regningen på dette betaler du og jeg via skatt og avgifter, i tillegg til økt strømregning.

I over 100 år har dette vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Offentlig forvaltning og eierskap, har vært avgjørende for at kraften har kommet fellesskapet til gode. De blå/grønne foreslår at Norge skal gi fra seg kraft-suverenitet til EUs energibyrå, slik at store verdier også kan overføres til private og utenlandske aktører, på bekostning av fellesskapet».

Terje Larssen konstaterer at Demokratene I Norge er sterkt imot at vi for all fremtid skal miste kontrollen over norske kraftressurser. Spørsmålet var opp til behandling under helgens landsstyremøte, og partiets Arbeidsutvalg er i arbeid med å utforme en uttalelse.

«Hva er de blå/grønnes motiv for et slikt forslag? Er det dere iver etter å opprettholde en EØS- avtale som ikke gagner andre en byråkratene i Brussel og dem som ønsker at masseinnvandringen skal fortsette,» spør Larssen.

«Det er ikke annet et svik at noen få utenlandske og private aktører skal overta styringen over det som fellesskapet har bygget opp i over et århundre. Men det behøver ikke bli slik. Du og jeg sitter med makten. Om vi, det norske folk, reiser oss og sier «Nei til overføring av suverenitet til EUs energibyrå» og «Nei til bygging av flere utenlandskabler», vil det kanskje ikke skje om du tenker deg om neste gang du går til valgurnen.,» sier han, og legger til:

«Norges vannkraft er fellesskapets arvesølv. Er du enig med Demokratene i Norge så skal kontroll og råderett over vannkraften fortsatt være på norske hender.»