Eldre fortjener respekt og verdighet

«Den som lever lenge nok, vil ikke unngå følgende problemstilling: Når helsen, førligheten, og hukommelsen begynner å svikte for alvor, hva er da alternativet til å fortsette å bo hjemme – eldresenter eller sykehjem? Uansett: Eldre ektepar og samboere må ha full rett til å få bo sammen under verdige forhold uansett hvor de måtte ønske bo,» fastslår politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vida Kleppe.

«De eldre enslige eller par – må få ha et privatliv på institusjonen, som ikke overstyres av personalet, når de eldre er fullt i stand til å styre sin egen døgnrytme, personlige velferd og hygiene,» sier han.

«Eget rom for enslige, og et større rom for par, og med tilhørende bad, skal være en selvfølge,» mener Kleppe: «De må i størst mulig grad også få bestemme selv hva de vil spise og drikke, og vil de ha seg en liten knert for å sove godt, må det være lov. I hvert fall på eget rom! Mulighet for så vel spaserturer, bussturer, og en og annen tur til varmere strøk må også kunne inngå i aktivitetsplanene ved den enkelte institusjon.»

«Det er når hodet ikke vil lenger, eller den personlige rutine ikke lenger fungerer, at personalet ved institusjonen trer inn i hjelpernes rekker, der man før klarte seg selv. Viktigst av alt er at verdigheten blir ivaretatt, respekten for den enkelte – uansett tilstand og grad av tilstedeværende eller manglende selvhjulpenhet,» avslutter partiets nestleder.