Uholdbart at de over 18 ikke skal få tilgang til viktig medisin

I går kom nyheten om at personer med muskelsykdommen SMA endelig skal få tilbud om den dyre og omstridte medisinen spinraza. «Dette budskapet kommer likevel med en bismak når staten har besluttet at medisinen kun skal gis til de som er under 18 år,» sier fylkesleder for Demokratene i Norge i Hordaland, Marianne Solheim.

Hun har store problemer med å forstå at man ikke gjør individuelle faglige og medisinske vurderinger for om man kan få behandling eller ikke. «Et eksempel er Tonje på 18 år. Her har staten bestemt at en medisin har god effekt på en som er 17 og et halvt, men ikke på en som er 18 og et halvt,» sier hun, som eksempel.

Fylkeslederen i Demokratene i Norge i Hordaland lover å jobbe for at innføringen av denne typen livsforlengende medisiner skal skje raskere og for at alle norske borgere som trenger behandling skal få det!