Vil ha lukkede asylmottak

Demokratene i Norge har den senere tiden fått flere spørsmål om hva partiet mener om lukkede asylmottak i Norge. Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe viser i den forbindelsen til at Jan Simonsen fremmet forslag på Stortinget tilbake på 2000-tallet på vegne av Demokratene om lukkede asylmottak fra første dagen nye asylsøkere ankommer Norge og inntil deres søknader er ferdigbehandlet.

«Sannheten er at forslaget til Jan Simonsen og Demokratene ikke engang fikk støtte fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Og fremdeles er det kun asylsøkere som har fått avslag på søknadene og motsetter seg hjemsendelse som Fremskrittspartiet ønsker i lukkede mottak,» konstaterer Kleppe og legger til:

«Dette viser nok en gang at det er Demokratene i Norge som viser vei – og som vil ha en strengere asylpolitikk med lukkede asylmottak for alle asylsøkere som ankommer Norge».