Trøndelag samlet til ett rike

PRESSEMELDING
I anledning fylkessammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag fra 1.januar i år, hadde partiets fylkeslag i de to tidligere trøndelagsfylkene felles årsmøte sist lørdag hvor begge fylkeslagene formelt ble slått sammen og nytt styre valgt.

Styret Demokratene Trøndelag

Konstituert styre, f.v.: Roger Gundersen, Trond Rennan, Rune Johnsen (nestleder), Kjetil Østhus, Helge Okstad og Tor-Andre Hopen (leder).
Ikke tilstede: Kjell Arne Trana, Torgeir Slind og Frank Kåre Hansen.


Nestleder Rune Johnsen

Nestleder Rune Johnsen

Selv om Demokratene i Norge på forhånd var sterkt kritisk til den politiske prosessen som foregikk i forkant av fylkessammenslåingen, hvor innbyggernes ønske og krav om folkeavstemning ble ignorert av regjeringen og fylkespolitikerne, må vi som lite politisk parti i opposisjon likevel ta til etterretning at det nye Trøndelag fylke nå er et faktum, sier nyvalgte fylkesleder Tor-Andre Hopen, som i 2017 også var fylkesleder i tidligere Nord-Trøndelag fylkeslag.

Vi har etter årsmøtet, som ble avholdt i Malvik kommune lørdag 7.april, fått et samlende og sterkt styre i vår nye fylkesorganisasjon. Vi ser derfor med optimisme frem mot neste års kommune- og fylkestingsvalg, og vi vil derfor satse hardt på å markere oss tydelig i det politiske landskapet i Trøndelag frem mot valget neste år. Å fremme vårt partipolitiske program er styrets viktigste oppgave, noe vi gleder oss til å jobbe med fremmover, sier nyvalgte leder i Trøndelag fylkeslag.

Styreleder Tor-Andre Hopen

Styreleder Tor-Andre Hopen


Geografisk er det nye Trøndelag fylke et stort og langstrakt fylke. Distansen fra fylkesgrensen i sør til fylkesgrensen i nord langs E6 utgjør hele 45 mil, eller sagt med andre ord en kjøretur på 6 timer. Antall innbyggere i fylket var ved utgangen av 2017 på ca. 458750 innbyggere (tall fra SSB). De største byene i fylket er Trondheim, Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Namsos og Røros. De geografiske utfordringene det innebærer å drive valgkamp i et så stort fylke, krever at det nye styret tenker nytt og kreativt, påpeker Hopen.

Informasjon om det nye styrets sammensetning og kontaktinformasjon finner du her: demokratene.no/organisasjon/fylkeslag/trondelag

Varamedlem i fylkesstyret, Roger Gundersen, serverte kaffe og hjemmebakte wienerbrød under årsmøtet, noe alle som deltok på årsmøtet satte ekstra stor pris på, så stor takk til Roger for prima bevertning!

Følg oss på facebook#Trøndelag #Steinkjer #Verran #Trondheim #Klæbu “Nord-Trøndelag” “Sør-Trøndelag” #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg “Steinkjer kommune” “Trondheim kommune” / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen