Vil ha møte mellom kommunen og handikapporganisasjonene

Fredag den 26. oktober avholdt Handikappedes Barn Foreldreforening i et samarbeid med Norges Handikapforbund, et viktig temamøte for politikerne i Kristiansand, Søgne og Songdalen – med fokus på funksjonshemmede barn i Kristiansand og deres levevilkår.

På møtet var det sterke personlige “vitnesbyrd” om hvor vanskelig og hvordan hverdagen er for foreldre og barn, som har behov for spesielle løsninger få å få hverdagen til å fungere.

Viktige temaer som ble tatt opp på møtet var utfordringene med : SFO, BPA, AVLASTNING, SKOLE, OMSORGSLØNN og PLEIEPENGER. Dette bare for å nevne noen av de viktige sakene som ble tatt opp i møtet.

Foreldre som kjenner hvor “skoen trykker” fortalte også om hva som oppleves negativt og positivt i Kristiansand kommune. Og her var konklusjonen ganske entydig på at de ansvarlige ansatte i Kristiansand kommune “helt klart” har et stort forbedrings potensiale – i dialogen om rettighetene til foreldre og barn med spesielle behov.

«Grunnet overnevnte er det etter min menig helt nødvendig at Kristiansand kommune, snarest avholder et temamøte/forbedringsmøte mellom: Handikappedes Barn Foreldreforening, Norges Handikapforbund og de ansvarlige ansatte i kommunen som jobber med disse viktige sakene,» sier Demokratenes bystyremedlem i Kristiansand, Vidar Kleppe. I en interpellasjon spør han byens ordfører om han vil ta et initiativ til et slikt møte?