Eldre og pleietrengende må prioriteres

«Dersom det medfører riktighet – som Sylvi Listhaug (FrP) skriver i sin nye bok – at Trine Skei Grande og hennes parti (V) vil prioritere flyktninger framfor våre egne, norske eldre og pleietrengende, – er det all grunn til å rope et Varsko her! Slik vil i hvert fall ikke Demokratene ha det,» slår Terje Haugom fast. Han er medlem av Demokratene i Hordaland.

«Alle nordmenn – kvinner som menn – kan risikere å få leve et langt liv. Også politikere! Og – som vi alle vet – kan alderdom også føre mange plager med seg. Og med vår moderne livsstil kan plagene melde seg lenge før. Da er det godt å vite at det finnes hjelp å få! Sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmetjeneste, hjelpemidler, legevakt, sykehus osv. Men som vi også vet – eldreomsorg og hjelp til de pleietrengende er langt fra god nok pr. i dag. Her skal det satses atskillig mer,» skriver han, og fortsetter:

«På sykehjemmene fortjener våre eldre slitere en standard på høyde med 4 stjerners hotell, både hva angår mat, drikke, komfort på alle måter. Med enerom, eget bad, og mange nok pleiere på vakt – også om natten. Og de som kan bo hjemme, skal følges opp med like godt tilbud hva angår service! De nordmenn som har slitt, og bygget den velferden vi alle nyter godt av, fortjener en gylden alderdom og omsorg! Demokratene ber Venstre merke seg dette!

Når vi kommer så langt, og har feiet bra nok for egen dør, kan vi kanskje begynne å se om andre trenger litt feiing! MEN – ikke før! Tenk litt på hvordan dere vil oppleve den tid som de fleste av oss må gjennom – før reisen er omme! Det er ved valgurnene dere avgjør hvordan eldre og pleietrengende nordmenn skal få det når livets høst nærmer seg! Og ingen av oss går klar den.»