Kasheikal fikk støtte

Kontrollutvalget i Kristiansand kommune startet en kontroll av tildelingen av leiligheter i et nytt boligfelt, for å se om det hadde forkommet inhabilitet ved tildelingen. Det fikk en av de kontrollerte, konen til havnesjefen, Åsa Grønningsæter Aglen, til å sende et brev til utvalgets leder, Demokratenes Makvan Kasheikal, med sterke nedsettende bemerkninger. Under sist møte i utvalget fikk hun sterk kritikk.

Åsa Grønningsæter mente det var ubehagelig at hennes kjøp av leiligheter i Kanalbyen ble trukket frem i en undersøkelse Kontrollutvalget foretar, skriver Fedrelandsvennen.

«I min omgangskrets, både i privat og profesjonell sammenheng, er folk ærlige og etterrettelige, de er dannede og utdannede mennesker med respekt og omsorg for de rundt seg. I sterk kontrast til deg.» heter det blant annet i brevet fra Aglen til Makvan Kasheikal.

Flere av utvalgsmedlemmene beskrev brevet som sjikanøst og mente kritikken mot utvalgsleder også bygger på feil faktagrunnlag, skriver Fedrelandsvennen.

Kasheikal fratrådte under avstemningen Utvalget tok brevet til orientering og vedtok en skarp formulering om at brevet: «har en form og et innhold som utvalget tar avstand fra.»

Også leder av Agder kommunerevisjon, Tor Ole Holbek, tok ordet til støtte for utvalgsleder Kasheikal, skriver Fedrelandsvennen. Det var kommunerevisjonen som navnga enkelte av kjøperne av leilighetene i Kanalbyen i sin rapport.

«Vi står inne for hvordan vi formulerte dette. Og folk kan være rykende uenige når de får spørsmål. Men kritikk skal komme frem på en saklig måte. Vi har ikke verdens mest populære jobb vi som driver med kontroll og tilsyn. Men vi gjør en viktig jobb for det lokale demokratiet,» sa han.