Kleppe hadde rett, får støtte fra Faktisk.no

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Nå har Faktisk.no sjekket følgende utsagn fra Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe: «Flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden – med alle rettigheter fra første dag.» Og konkluderer med at Kleppe har rett.

«Det stemmer at flyktninger som får opphold i Norge har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden, og at rettighetene gjelder med en gang,» slår Faktisk.no fast i sin «dom».

«Det stilles ulike krav for at man skal ha rett til ulike ytelser gjennom folketrygden. For alderspensjon og uførepensjon er det et krav at man har vært medlem av folketrygden i 40 år, altså at man har bodd i Norge i 40 år, for å få full minsteytelse. Flyktninger er unntatt dette kravet, og kan få ytelsen med virkning fra måneden etter at de har fått oppholdstillatelse,» skriver Faktisk.no.

Flyktningene må likevel, på lik linje med alle andre, oppfylle de andre kravene, som sykdom og høy alder. For å få mer enn minstepensjon (det som nå kalles minste pensjonsnivå), må også flyktninger jobbe og opparbeide seg pensjonsrettigheter.

Faktisk.no fikk fått flere tips fra lesere som lurer på om det virkelig kan stemme at flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden, og at rettighetene gjelder fra første dag.