Vil ha plastposeforbud

Flere land i Europa, blant annet Frankrike, har innført forbud mot plastposer i butikkene, og uten store protester innført papp-poser. «Nå bør Kristiansand vise nasjonal handlekraft og gå foran med å innføre plastposeforbud,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. «Det er ikke bare forsøplingen på land som er utfordrende. Golfstrømmen passerer rett utenfor vår “stuedør”, og tar med seg store mengder plastavfall fra de store hav til våre naturperler langs kysten,» sier han.

Kleppe forteller at det er anslått at det finnes 150 millioner tonn med plastavfall i verdenshavene. Rundt 100.000 sjøpattedyr og en million sjøfugler dør hvert år som følge av plastforsøpling i havene, mens vi vet lite om antall død og skadet fisk. Om 30 år vil plastmengden i havet være firedoblet om det ikke gjøres noe drastisk.

«Dette er dystert og matkjedene og folk flest må helt klart bidra til mindre bruk og kast av plast. Ja, Demokratene mener faktisk at det må innføres et forbud mot plastposer i Kristiansand,» sier Kleppe som tar saken opp i Kristiansand bystyre der han er gruppeleder for Demokratene. Kleppe vil ha svar fra ordfører Harald Furre på hva han mener.