Vil sikre eldrevelferden i ny sammenslått kommune

«Etter flere spørsmål fra velgerne i det nye tvangssammenslåtte K3 vil Demokratene gi følgende klare svar: Selvsagt må alle som mener de trenger det få trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til fortjener nasjonens eldre og Demokratene vil ha skreddersøm i eldreomsorgen,» lover Demokratenes gruppeleder i Kristiansand, Vidar Kleppe og medlem av eldrerådet Grete Hansen.

«Demokratene i Kristiansand vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. Våre eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke hele tiltakskjeden for å få skreddersøm i eldreomsorgen,» lover de, og legger til:

«Demokratene vil også gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg -lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere må fjernes.”