Asylsvindelen til Norge må stoppes

«Norge har tusenvis av grunnløse asylsøkere og lykkejegere som på feilaktig grunnlag har fått opphold i fedrelandet – stadig reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med Norske asylregler og det Norske folk som ikke kan godtas,» skriver Vidar Kleppe, som er politisk nestleder for Demokratene i Norge, og fortsetter:

«Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl at det må medføre at disse personene må frata sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt.

Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende.»