For mye penger til bistand

Norge brukte i 2019 38 milliarder kroner på bistand. «Knapt noen aner hva pengene går til. Milliardene ruller ut av Norge – tilsynelatende uten kontroll,» konkluderer Vidar Kleppe, som er politisk nestleder i Demokratene.

«I Riks­revisjonen er man oppgitt med rette, mens stortinget og regjeringen dessverre ikke bryr seg om dette,» mener han.

Den nå pensjonerte ekspedisjons­sjef Therese Johnsen i Riks­revisjonen har vært med på å sjekke effektene av bistand. Hun ga lørdag et intervju til Aftenposten, der hun blant annet sier at bistanden styres av et tallfestet mål om å bruke 1 % av brutto nasjonalinntekt.

«Det vil si at det viktigste med bistanden er at vi faktisk gir et visst beløp, mens det er av mindre interesse om bistanden fører til noe. Johnsen sier det dokumenteres at “målene ikke nås eller at myndighetene ikke har god nok kunnskap om resultatene. Dette gjelder særlig der pengene går inn i inter­nasjonale organisasjoner, som FN og Verdens­banken,» sier Vidar Kleppe, og presiserer:

«Sagt på en annen måte: Stortinget og regjeringen bruker på vegne av norske skattebetalere over 100 millioner kroner per dag – hele året på bistand som i alt for stor grad går til å holde liv i regimer og despoter som hater nordmenn og Norge og alt vi står for. Demokratene vil heller bruk milliardene på sosial rettferdighet ovenfor nordmenn i Norge som er syke og sliter».

«Demokratene har alltid sagt nei til denne uvettige pengebruken av norske skattepenger med kun et mål for øye: Å sette ny Norgesrekord i bistand- uten mål og mening. Nå er det derfor på høy tid at stortingspartiene og regjeringen våkner fra “tornerosesøvnen” sin – og sier som Demokratene og Riksrevisjonen – at fra nå av er det slutt på denne “hodeløse” bistandspolitikken,» sier Kleppe.