Barnevernet sliter og mangler tillit

Statens helsetilsyn sin rapport om barnevernet fra januar 2019 har totalt gjennomgått 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet som viser- stryk.

«Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet. Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem,» mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre i nær familie,» legger han til.