Nei til høye skatter og avgifter

«Økte avgifter, egenandeler, bompenger, eiendomsskatt og gebyrer rammer folk som har minst hardest. Dette er en form for skattlegging som bidrar til å forsterke de økonomiske forskjellene mellom fattige og rike. Mens ordinære skatter beregnes ut fra inntekt, fastsettes alle disse ekstra kostnadene helt uten hensyn til betalingsevne,» fastslår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Derfor vil Demokratene jobbe for et enklere og mer rettferdig skattesystem. Der skattefradraget på lav inntekt må være stort nok til at heldags arbeid gir mulighet til å leve av egen arbeidsinntekt,» sier han, og legger til:

«Faktum er at i dagens system så rammer avgiftsøkningene spesielt hardt dem som har minst fra før. Enslige og eninntektsfamilier har derfor fått en dramatisk reduksjon i sin realinntekt i forhold til dem som er så heldige og ha to inntekter å fordele avgift byrdene på. Demokratene vil derfor fortsette å arbeide hardt for reduserte disse usosiale økte kostnadene til det norske folk som sliter og som ikke har penger til å betale enda flere usosiale økte utgifter – fra en lommebok som allerede er tom».