Norske seniorer må ikke glemmes

«Demokratene har den største respekten for den eldre generasjon som har vært med å bygge Norge. Vi mener bestemt at seniorene besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet,» slår Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe fast.

«Seniorene er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. Friske eldre med arbeidslyst og arbeidsevne skal ikke tvinges til pensjonering med utgangspunkt i oppnådd alder. Demokratene mener den øvre aldersgrense for aktiv arbeidsdeltagelse bør oppheves – for de som ønsker det.» legger han til.

«Etter oppnådd ordinær pensjonsalder skal pensjonen utbetales uavkortet – uavhengig av annen inntekt og samordning. Eldre mennesker er med sin livserfaring ofte en viktig ubenyttet ressurs som kan benyttes gjennom et langt bedre – og tettere samarbeid på alle nivåer i samfunnet,» sier han.

«De fleste seniorer er friske og velfungerende mennesker som klarer seg selv og ikke har behov for spesielle tiltak fra samfunnets side. For dem som imidlertid av helsemessige årsaker etter et langt liv blir avhengig av hjelp – må det sikres valgfrihet og “skreddersøm” med den verdigheten og respekten norske seniorene fortjener,» avslutter Kleppe.