Meningsløst at Norge sløser med milliarder i utlandet

Demokratenes nåværende fylkestingsrepresentant i Vest Agder, bystyremedlem i Kristiansand og politiske nestleder i Demokratene, Vidar Kleppe, mener at Norge sløser med penger i utlandet, mens minstepensjonister og uføretrygdede synker akterut her hjemme. Det mener han er uakseptabelt og meningsløst.

«Milliarder av kroner har de siste årene blitt benyttet til oppkjøp av store fasjonable eiendommer i både London, Paris og New York. I tillegg har Norge delt ut hundrevis av millioner kroner i såkalt “bistand” til flere rike land. Utover dette har Norge også brukt mange milliarder på rent militære engasjement i flere muslimske land med indre strider som mord, steining av homofile – og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene,» sier han og legger til:

«Folk i Norge må nå få øynene opp og bli klar over at det handler om bruk av penger som tilhører det norske fellesskapet, som ikke skal gis bort til korrupte statsledere i fjerne strøk,» sier Kleppe .

«Det er i alle fall helt tydelig at bl.a. landets minstepensjonister og uføretrygdede ikke kan inngå i det norske fellesskapet. Fakta er at: Pensjonene har ikke økt for de vanskelig stilte som har minst. De er stort sett blitt lavere i gjennomsnitt i dag enn de var i år tidligere år. Det skjønner enhver som har lært seg at to pluss to er fire», sier Kleppe.

«I flere av landets aviser, har vi alle den siste tiden lest om medmennesker som ikke får pengene til å strekke til. Det handler om noe så livsnødvendig som kjøp av mat, klær og et tak over hodet. Slik skal vi ikke ha det i verdens rikeste land Norge», avslutter en engasjert Vidar Kleppe.