Bilister til besvær

Kjører du bil? – La meg provosere litt..Kjører du bil? – La meg provosere litt:

Du betalte for dine kjøretimer. Du fikk ditt sertifikat, det statlige dokument som bevitner at du har lov og rett til å føre motorkjøretøy i den klasse du har fått opplæring på. Du kjøper deg bil – det merke og den modell du liker best og har behov for – ny eller brukt. Du betaler for ditt drivstoff, og du betaler de forsikringer og de avgifter som følger med det å eie og bruke bilen, uansett om du liker det eller ikke. Og du kjører din bil på norske veier og gater, slik det passer deg i din situasjon.

Dette har du lov og rett til. Og så lenge du ikke gjør store feil i trafikken, eller påfører andre skade eller tap av liv, har du full anledning til å utøve din rettighet bak rattet – som, når og hvor du vil. Og DU er ikke alene om å dra nytte av din rettighet som du har tilegnet deg, sammen med ditt kjøretøy! Vi – som har det likt med deg, – vi er mange. Veldig mange.

Vi har dradd nytte av den demokratiske rett og mulighet til – på lovlig vis – å ta førerkort og skaffe oss et kjøretøy, eller flere. Men så opplever du, jeg, og vi alle – at visse politiske partier IKKE liker at vi bruker den rett og tillatelse vi har fått Statens og samfunnets godkjenning til. De prøver å påvirke oss til å kvitte oss med bilene våre, så lenge det ikke er batteri-bil – det eneste som duger for disse oppkomlingene. Eller så vil de presse oss til å sykle, eller reise «kollektivt». De støtter seg på de punkter i Klimapanelets rapport som støtter deres overdrevne klima-krav i Norge. De punkter i Klimapanelets rapport som ikke støtter partienes hoved-teser, hopper de galant over. Propaganda med sterk bismak.

Joda, vi mennesker har bidratt til visse felt innen klima-endringene som skjer. Men brorparten har Solen og Jorden ordnet seg imellom, som alltid, i millioner av år – med kalde og varme perioder. Uansett om vi legger oss flat, eller fortsetter som før! Du, som har rett til å kjøre din bil, – gjør det med god samvittighet – uansett drivstoff! Og gjør du og jeg det – uten til skade for andre, og følger reglene, – har ingen politiker eller andre medmennesker hverken lov eller rett til å hindre deg, eller straffe deg økonomisk!

Husk dette ved kommende valg; la deg ikke presse! Bruk rettigheten du har fått, og kos deg med bilen!Terje Haugom
Terje Haugom
Samfunnsdebattant


Følg oss på facebook


#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Politikk #MDG #Sykle til jobben #Vidar Kleppe / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen