Nettleien på strøm må reduseres!

Vidar Kleppe - DemokrateneNettleien på strøm må reduseres!

At Svein Are Folgerø administrerende direktør i Agder Energi Nett, ikke er enig med meg i at nettleie på strøm er for høy for norske husholdninger kan jeg leve godt med. Alle strømkunder vet at når strømmen overføres gjennom nettet, så går dessverre en altfor stor del av strømmen på nettet/veien tapt. Dette tapet av strøm i nettet må forbrukerne gjennom nettleie betale for.

Den største delen av nettkostnadene som folket betaler for er imidlertid faste kundespesifikke kostnader, samt kapital- og vedlikeholdskostnader som det heter på fagspråket. Med andre ord kostnader til drift og manglende vedlikehold. Og dette varierer derfor fra nettselskap til nettselskap.

Nye tall som NVE har innhentet l fra samtlige norske nettselskaper i 2019 viser at gjennomsnittlig nettleie har økt med 4,05 prosent, fra 29,24 til 30,43 øre per kWh for norske husholdninger. I tillegg kommer avgifter som merverdiavgift og elavgift. Til sammen er nettleien nå i snitt på 55,89 øre per kWh.

Dette viser dessverre at staten med finansminister Siv Jensen og regjeringen i spissen – er for grådige ovenfor norske husholdninger som sliter med en nettleie så er alt for høy. Ja, faktisk langt høyere en selve strømprisen.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder og fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder


Følg oss på facebook


#Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Agder #Strøm #Nettleie #ACER #NeiTilACER / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen