Bompenger er viktig grunn til at forskjellene i Norge øker

Demokratene - Vidar Kleppe«Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å bruke å kjøre, er urettferdig og en utvikling Demokratene vil ta sterk avstand fra,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Bompenger er usosialt og kan tvinge de med de laveste inntektene bokstavelig talt av veien. Bompenger for lavinntekts-bilister kan også føre til at det ikke lønner seg å være i jobb samt å delta i frivillig arbeid, lag og foreningsliv.

Stortinget bør innse at bompenger må avskaffes da de øker forskjellene i Norge. Fakta som ingen kan bestride er at bompenger rammer de med lavest inntekt “knall hardt” og dette blir ikke bedre når det stadig settes det opp flere og flere bomstasjoner i Norge.

Denne usosiale “melkingen” av norske bilister kan selvsagt ikke fortsette. Norske bilister har betalt og betaler mer enn nok i bompenger, rushtidsavgift og en endeløs rekke av skatter og avgifter på bruk av bil. Bare så det er sagt: Demokratene vil avskaffe og sier nei til bompenger og rushtidsavgift. Nok er nok!»