MDG-Lan kjører Jaguar når hun skal jobbe for å frata fattigfolk muligheten til å kjøre bil

Mange som bor i Oslo har barn, familie og venner bosatt utenfor Oslo. Det er naturlig at disse pleier omgang med venner og familie. Men for mennesker som er avhengig av bil og som ikke har gunstige firmabilordninger, eller økonomi til å gå til anskaffelse av de dyre elektriske biler, har Miljøpartiet De Grønne sørget for at det blir dyrere og omgås sine nærmeste. Det sier seg selv at økte bompenger rammer de med de laveste inntektene hardest. Således har bompengene i Oslo blitt en særdeles usosial skatt.

På kjøretøyet skal storfolk kjennes. Ikke mange som har jaguar med sjåfør.

Det er også slik at en del mennesker ikke har helse til å gå eller sykle. Mange bor også slik til at offentlig kommunikasjon gjør det vanskelig å hente og bringe barn til og fra skole, barnehage og trening. Mange har også barn som bor i nabokommunene og nabofylkene hvor offentlig kommunikasjon ikke er like godt utbygd som i Oslo. Med andre ord: Mange er rett og slett avhengig av å benytte seg av bil.

En som synes å være frisk og med helse er Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne. – Og det er kanskje derfor hun gjør sitt ytterste for å gjøre livet surt for de som ikke kan benytte seg av kollektivtransport? At hun vil øke bompengesatsene, innføre flere bomstasjoner samt fjerne parkeringsplasser i Oslo?

Christen Krogvig er første kandidat for Demokratene i Lillestrøm kommune.

Og man skulle tro at friske Lan Marie Berg, som er så motstander av at de som trenger bil skal ha råd til å benytte seg av bilen, foretrekker en annen transportløsning enn bil selv. – Men nei! Lan Marie Berg har ved flere anledninger blitt observert med privatsjåfør i en luksusbil. En svart luksusbil finansiert av Oslos skattebetalere, selvsagt parkert i trygg avstand til politiske møter, hvor hun har uttrykt sin frustrasjon over vanlig folks bilbruk i Oslo. (Les mer om pampenes bilordning her.) (Denne lenken viser bilde av Lan og sjåføren.

Demokratene synes det er høyst på tide at noen forteller partipampen hvordan livet er for de som ikke har Lan Marie Bergs sterke ben. Som ikke har Lan Marie Bergs millionlønn, og som ikke har luksusbil med privatsjåfør betalt av skattebetalerne.

Jeg håper velgerne i Oslo gjør Lan Marie Berg arbeidsledig slik at hun mister millionlønningen sin og luksusbilen med privatsjåfør. At hun får oppleve hvordan vanlige folk har det.

I tidligere kommunistiske diktaturer (vi ikke ønsker å sammenligne oss med) kjørte partipamper rundt i svarte pampebiler med privatsjåfør og var høyt hevet og mannen i gata. Et slikt samfunn ønsker ikke Demokratene.

Christen Krogvig

Første kandidat for Demokratene Lillestrøm