Demokratene sier et rungende NEI til gigantiske vindturbiner i vårt landskap

 Det er flere grunner til at Demokratene er i mot vindturbiner, men kortversjonen er enkel: Ruvende og støyende vindturbiner har ingenting i det norske landskapet å gjøre.

Christen Krogvig er førstekandidat for Demokratene i Lillestrøm kommune.

Den nye generasjonen vindturbiner vil være inntil 250 meter høye. Til sammenlikning er Nidarosdomen 98 meter høy, mens Postgirobygget er 111 meter høy. I tilknytning til disse vindparkene bygges også infrastruktur og transportveier. I forbindelse med vindkraftutbygningen av Geitefjellet vindpark i Snillfjord bygget Fosen Vind en vei på 42 kilometer bare til ett av de seks anleggene. Hele 241 kilometer med anleggsvei kreves for å ferdigstille dette prosjektet. Det er over halve strekningen mellom Oslo og Bergen.

«Veiene, turbinene og oppstillingsplassene er samlet sett en katastrofe for området. Disse naturområdene blir aldri mulig å føre tilbake slik de var. Det er tragisk at vi tar fra etterkommerne våre muligheten til å oppleve fjellene urørte og unike», uttalte leder i Fosen Naturvernforening, Magnar Østerås, til NRK Trøndelag tidligere i år.

 

Det er ingen tvil om at disse gigantiske vindturbinanleggene raserer og ødelegger norsk natur. Forskning viser at vindparkene representerer en stor fare for flere utrydningstruede arter, spesielt for rovfugler, sårbare arter som havørn, kongeørn og hubro. I Norge står hubroen på den nasjonale rødlisten i kategorien «sterkt truet». En konsekvensutredning fra Smølautbyggingen viser at vindturbinene har drept nær 100 havørn. I tillegg kommer drapene på jakt- og vandrefalk, dvergfalk samt tårnfalker.

Naturødeleggelsene er unødvendige. Norge produserer mer energi enn vi forbruker og overskuddsenergi eksporteres til utlandet. Med andre ord: Det norske kulturlandskapet vandaliseres for at andre land skal kjøpe billig norsk strøm.

Det er mange argumenter mot vindkraftutbygging. De økonomiske sidene skal jeg ikke ta for meg i dette innlegget men jeg kan ikke tenke meg at turister kommer til Norge for å se på vindmøller, men snarere norsk uberørt natur. De som drar økonomiske fordeler av denne raseringen av vår natur er således utbyggerne og grunneierne.

Vindmøllene skjemmer naturen, de dreper fugler og de gjør strømmen dyrere for husholdningene.

Norsk natur, norsk fauna og norsk dyreliv er en del av vår norske identitet og skal ikke ødelegges av 240 meter høye vindturbiner. Vindturbiner som hakker i hjel rødlistede utrydningstruede arter har ikke noe i vår natur å gjøre. Det er på tide at vi stanser denne raseringen av norsk natur og norske verdier.

 

Stem Demokratene, godt valg.

Christen Krogvig