Bompenger må rett og slett avskaffes

«Norge trenger ikke bompenger. Fakta er at alle stortingspartiene “elsker bompenger”. Dette selv om de til det norske folk sier: Nei til bompenger. Et av de verste eksempelet på dette er “dobbeltspillet” til regjeringen Solberg som i årene fremover vil flå norske bilister med 100-vis av milliarder kroner i bompenger og økt rushtidsavgift gjennom stortingsvedtak og forpliktelser i NTP – Nasjonal Transportplan,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

Han mener Norge har god råd til å fjerne bompenger, og viser blant annet til at den “ikke-vestlige innvandringen” til Norge koster norske skattebetalerne anslagsvis årlig “astronomiske” 250 milliarder kroner, og at det rulles i rekordfart ut av Norge – nesten hele 40 milliarder kroner fra norske skattebetalere bare i 2018 – til i den statlige tvungne U-hjelpen.

«I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiets sin samferdselsminister daglig setter nye norgesrekorder i bompenge og rushtidsavgift i sin iver etter bompenger fra norske bilister,» sier Kleppe, og legger til:

«Faktum er at det kun er parti som ikke vil dobbelbeskatte bilistene med bompenger, og det er Demokratene. Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til sammen 60 til 67 milliarder pr. år – samt alle nødvendige bevilgninger over statsbudsjett til samferdselsformål med store kutt i u-hjelp og innvandring. Og her er det faktisk hundrevis av milliarder å hente. I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av uten bompenger».