Norge må ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk

«Som medlem av eldrerådet i Kristiansand er jeg stolt av å si følgende: Demokratene vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert, og vi ønsker en troverdig asyl- politikk som tar hensyn og setter de som har bygget Norge først,» sier Grete Hansen, som er medlem av Eldrerådet i Kristiansand og nylig valgt in i styret i lokallaget.

«De som har ulovlig opphold i Norge skal og må ut så snart som mulig, om ikke så setter stortingspartiene hele troverdigheten om å hjelpe de reelt forfulgte i vanry.  Jo mer innvandring, og jo raskere det skjer, jo større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. Om ikke stortingspolitikerne nå lytter til Demokratene,» sier hun, ot tilføyer:

«Som tidligere sjømann, (Jeg å bruke dette hedersordet selv om jeg er en kvinne) mener jeg at en slik utvikling er konfliktskapende og vil hindre integrasjon av innvandrerne. Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Målet med hjelp til reelle flyktninger skal være å vende hjem til eget land når situasjonen tillater det. Det gir en bedre bruk av ressurser, og er mindre belastende for den det gjelder og Norge».