Alle norske kreftpasienter må få medisinen og behandlingen som virker

«Norge har en relativt god langtidsoverlevelse på kreft, men overlevelse varierer etter krefttype og behandlingstilbud.  Vi vil satse tungt på kreftomsorgen i Norge med økte ressurser og nødvendige endringer i sykehusene – slik at alle som er rammet av kreft raskt skal få den nødvendige behandlingen og gratis kreftmedisin som virker. Slik kan vi øke overlevelsen ytterligere,» skriver Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Norge er i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. Fire av ti som får tarmkreft i Norge, dør av sykdommen i løpet av fem år. Men dødeligheten varierer sterkt med hvor langt sykdommen har spredt seg før diagnosen. Selv om færre dør av tarmkreft i Norge nå enn før, har vi mye å gå på fordi den kreftformen har økt mer i Norge enn andre land. En rekke land har samtidig hatt langt kraftigere nedgang i dødsfall enn Norge.

Vi har høy forekomst og dødelighet av prostatakreft sammenlignet med Vest-Europa for øvrig. For brystkreft har vi høy overlevelsesrate, men lavere en Vest-Europa. Vi er blant de beste i verden på livmorhalskreft grunnet screening. Norge har verdens høyeste forekomst av testikkelkreft, i likhet med Danmark. Norge har i likhet med Sverige de beste overlevelsesresultatene i Europa. Vi er stolte av det som går bra, men det er mye som gjenstår.

Demokratene ønsker å unngå unødvendig ventetid på utredning/ diagnose og behandling for pasienter med kreft. Demokratene vil arbeide hardt og målrettet mot rask behandlingstid, import av medisin som vil kurere kreft, og betale for eventuelle sykehusbehandlingsopplegg i utlandet. Vi mener henvisning bør være vurdert innen fem dager, utredning innen ti dager, og behandling innen 20 virkedager. Kreftpasienter skal også til enhver tid vite hvem de skal henvende seg til om egen sykdom og behandling.

Dette er blant annet fordi det med noen krefttyper trengs en grundigere utredning før behandling starter. Flere sykehus klarte tidlig å redusere ventetiden og få til en rask behandlingsstart. Vi vil også øke innsatsen mot forebygging, da vi er blant de land med høyest kreftforekomst i Europa. Kreftregisteret har flere ganger anbefalt at det innføres skanning av lungene for utsatte befolkningsgrupper. Dette kan spare mange liv og øke overlevelsesprosenten ved lungekreft betraktelig. Demokratene vil arbeide for at dette gjennomføres på linje med mammografi av de aldersgrupper som er mest utsatt for brystkreft. Demokratene vil derfor ha et helt nødvendig – krafttak mot kreft»!