Bompengesvindelen i Bergen

«En forbryter har neppe vært forbryter siden han eller hun var baby. Det var noe som hendte senere i livet, og grunnene kan være mange. Blant forbrytere finns også dem vi kaller svindlere. De lurer folk opp i stry, får noen til å tro på julenissen, og så viser det seg at det hele ble til en historie om tap, skuffelser, mistillit og brutte løfter,» skriver Terje Haugom, medlem av Demokratene i Bergen og Hordaland, Han fortsetter:

«Noen politikere har ikke alltid vært svindlere. De har begynt sin virksomhet med hellig overbevisning om at deres innsats skulle være til folkets beste. Men etter hvert som makt, muligheter og fikse idéer gjorde sitt inntog i politikeres tanker, begynte ting å skje. Noen eksempler fra Norges bompenge-hovedstad:

Puddefjordsbroen mellom Møhlenpris og Damsgård i Bergen ble åpnet i 1956, og var blant de første veiprosjekt i Norge som ble bompenge-finansiert. Da den var nedbetalt, ble bom-kioskene fjernet. Fremdeles alt som det skulle, i pakt med våre dagers regelverk i EØS-land, selv om dette var ukjent på den tid..

Sotrabroen ble åpnet av Kong Olav V i mai 1972. Bompengene ble avviklet i 1983. Så langt alt vel. Politikerne var fortsatt folkets tjenere….

Men så – Fløyfjellstunnelens ene løp ble åpnet i 1988, det andre i 1989. Da tunnelen var nedbetalt i år 2000, skulle bomkioskene rives. Og hva skjedde? Kommunens politikere fikk økonomers råd: «Fjern IKKE bomstasjonene! Dette er jo god butikk for kommunekassen! Folk reagerer ikke likevel!» Og med ett var en lys idé unnfanget, etter hvert vel etablert, utvidet, oppjustert, automatisert, – hele sentrumsregionen hermetisk lukket av bomstasjoner – uten mulighet til å komme seg gjennom byen uten å måtte betale!

Alle slags argumenter ble brukt for å rettferdiggjøre bompengesystemet, rushtidsavgift, evt. datokjøring osv.: Forurensning, svevestøv, nox, eksos, stank m.m. Politikerne brydde seg katten om det som var sannheten om «giftlokket» over Danmarksplass-regionen: Vedfyringen! Og så ble idéen om ENDA FLERE bomstasjoner unnfanget: En ytre bomring! Og alt dette stikk i strid med EØS-loven som tillater bompenge-innkreving KUN for nye vei-strekninger, tunneler og broer, og at bompenger skal avvikles når det spesifikke prosjekt er nedbetalt!»