Norge trenger et parti på Stortinget som protesterer mot EUs påtvungne kvoter for innvandring

Det er to ulike tilnærminger til ulovlig innvandring i Europa. Merkels og EU-pampene mener at ulovlige innvandrere skal slippes inn i Europa. Så skal EU etablere en mekanisme som viderefordeler disse til ulike stater i Europa. Landene skal måtte motta disse innvandrerne helt uavhengig av om befolkningene i mottager landene ønsker det eller ei.

Ungarns statsminister, Victor Orban, er den fremste eksponenten for en helt annen måte å forholde seg til ulovlig innvandring på: Orban har bygget et gjerde mot utenforlandet Serbia slik at de ulovlige innvandrerne nektes å ta seg inn i Ungarn. Hvis man nekter ulovlige innvandrere adgang til Europa vil det ikke være noe behov for noe europeisk kvotesystem.

Myndighetene i Ungarn spurte befolkningen om den ville at landet skulle delta i kvotesystemet. Over 98 prosent av ungarerne stemte nei! Det er et tankekors at alle stemmeberettigede ungarere fikk lov til å være med å bestemme om Ungarn skulle delta i dette kvotesystemet mens er det kun 169 mennesker som har noe de skulle sagt i Norge. Disse 169 menneskene som sitter på Stortinget, utgir seg for å være folkets representanter. Men ingen ting er lengre fra sannheten. Mens 98 prosent av ungarerne stemte mot dette kvotesystemet finnes det ikke en eneste stortingsrepresentant som protesterer! Er det norske Stortinget verdens minst representative parlament?

I den politiske erklæringen fra den nye solberg-regjeringen heter det: «Norge har tatt et stort ansvar over lengre tid, og ansvaret for mennesker på flukt må deles mellom flere land. Derfor støtter regjeringen i utgangspunktet planer om et forpliktende europeisk kvotesystem som gir en permanent fordelingsmekanisme mellom alle europeiske land.» Det er ingen ting som tilsier at en veldig mye større andel av Det norske folk, enn det ungarske, ville stemme for det europeiske kvotesystemet.

I Norge har vi flere partier som utgir seg for å kjempe mot EU (Rødt, Sp, SV og FrP). Men ikke en eneste av de 169 menneskene som liksom skal representere folket, tar til motmæle mot denne uhyre alvorlige undergravingen av norsk suverenitet. Dette viser at det er behov for et nytt parti som representerer folkeviljen på Stortinget. 

I tillegg til et nytt parti må folket selv få velge hvilke personer som skal sitte i denne forsamlingen. (I dag bestemmes dette internt i partiene.) Og folket må få makt til selv å fatte beslutninger når parlamentet er i utakt med folket. I dagens politiske system kan 2 prosent av folket overkjøre de resterende 98 prosentene. Systemet må endres slik at selv ikke et stort mindretall på 49 prosent skal kunne overkjøre et knapt flertall på 51%. Det norske skinndemokratiet må med andre ord omdannes til et fungerende demokrati.

Orban vil sperre ulovlige innvandrere ute fra Europa. Partiene på Stortinget vil at noen av de ulovlige innvandrerne skal få bosette seg i Norge.

Christen Krogvig