Demokratene kan ikke godta at Norge selges bit for bit

Demokratene - Vidar Kleppe«Demokratene vil videreutvikle Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet. Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv», mener Demokratene politiske nest.

«Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser – og overlates til overnasjonale organer som EU- EØS og ACER,» sier han og legger til:

«Demokratene er ikke globale liberalister, og partiet vil derfor regulere storkapitalen slik at vi ikke blir styrt av multinasjonale bedrifter og kapitalister. Våre norske verdier og kultur blir prioritert høyere enn kortsiktig profittjag. Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette».

«Vi har også tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning for det norske folk. Ved å ta kysten og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur. Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig utvikling bestemt av det norske folk,» mener Kleppe.