Demokratene i Sandefjord vil kjempe for bygde – og småskolene

«Demokratene i Sandefjord vil kjempe for bygde – og småskolene i Sandefjord. Vi er opptatt av barnas ve og vel i skolehverdagen. Det er lite eller ingenting som tilsier at de som allerede sliter med skolevegring og vanskelig skolehverdag vil få det bedre i store miljøer,» mener leder for Demokratene i Sandefjord, Bjørn Skagen.

«I tillegg vil det skape større press på lærerne. Vi vil ha en trygg hverdag for store og små. Alle har rett til å bli sett og hørt,» legger han til.

Skagen lover også å se med argusøyne på helse og sosialpolitikken i byen sin. «Det er mange minstepensjonister og småbarnsfamilier som sliter i hverdagen. De skal kunne få den riktige hjelpen og veiledning de har rett til for å ha en verdig hverdag. Vi vet alle hva langvarige bekymringer og problemer gjør med helsen vår, det kan vi bli alvorlig syke av. Enten fysisk eller psykisk,» sier Skagen, som lover at det hos Demokratene ikke skal være størrelsen på lommeboka som avgjør hvem som skal bli hørt eller få hjelp. «Hos oss er alle like mye verdt».