Demokratene vil styrke tryggheten for alle eldre i Nye Kristiansand

«Etter flere spørsmål fra velgerne i det nye tvangssammenslåtte K3 Søgne, Songdalen og Kristiansand vil Demokratene gi følgende klare svar,» sier partiets medlem av Eldrerådet i kommunen, Grete Hansen og partiets ordførerkandidat Vidar Kleppe:

«Selvsagt skal alle få trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til fortjener nasjonens eldre heders kvinner og Demokratene vil derfor ha skreddersøm i eldreomsorgen. Demokratene i Kristiansand vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. Våre eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner.»

«For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke hele tiltakskjeden for å få skreddersøm i eldreomsorgen,» sier de.

Demokratene vil også gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg -lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere må fjernes.