Demokratene leverer allerede politisk

Vidar Kleppe - DemokrateneDemokratene leverer allerede politisk!

Det var selvsagt knyttet stor spenning til valget av ordfører og varaordfører i Kristiansand på onsdag. Ja, faktisk var media fra hele Norge til stede for å dekke denne spennende begivenheten fra rådhuset i Kristiansand.

Jeg vil også benytte anledningen til offisielt å gratulere Jan Oddvar Skisland som byens nye ordfører – og Erik Rostoft som byens nye varaordfører.

Den politiske hverdagen kommer fort og derfor fremmet Demokratene og SV på det første møtet i bystyret for nye Kristiansand forslag i sak 25/19: «Reglement for godtgjøringer og velferdsgoder for folkevalgte i Kristiansand kommune – forslag om en reduksjon av politikerlønningene på 10 prosent». Forslaget ble gledelig enstemmig vedtatt av bystyret.

Demokratenes bystyregruppe gleder seg til fortsettelsen og vi vil ta ombudsrollen som folkevalgte på største alvor – og alltid sette folket i Kristiansand, Søgne og Songdalen først i alt vi gjør.

Vidar Kleppe
Gruppeleder for Demokratene i Kristiansand


Følg oss på facebook


#Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #VidarKleppe #Vidar #Kleppe #Politikk #Lederlønninger #Politikerforakt / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen