Demokratene vil innføre NAV-ombud i Agder

«Vi blir flere som dessverre er nødt til å få hjelp og støtte til forskjellige tiltak i arbeids, helse, alder og HC saker. Under dagens regjering ser vi en stadig reduksjon og innskjerping og feiltolking av regelverket med det resultat at de som har behov for NAV ytelser ikke får den hjelp de trenger,» konstaterer listekandidat for Demokratene i Agder Børre Norland.

«Demokratene mener at nettopp de som er i en sårbar situasjon er de som ikke skulle bli møtt med en vanskelig saksgang. Vi ser at mange som trenger hjelpemidler, sliter med å få det, vi ser bevegelseshemmede som ikke får innvilget HC-parkering kort, vi ser folk i arbeid avklarings perioden blir gående i lengre tid uten økonomisk hjelp og vi hører stadig nye saker hvor NAV ikke er den hjelpende hånd den er ment til å være,» legger han til, og konkluderer:

«Derfor mener Demokratene det bør innføres et NAV-ombud hvor folk kan søke hjelp i møte med NAV og som er behjelpelig i vanskelige saker».