Nei til tvangssammenslåing av kommuner

«Demokratene vil motsette seg sammenslåing av kommuner der folket motsetter seg dette,». Det slås fast av Børre Norland som er listekandidat forpartiet i Agder.

«Vi mener at ved folkeavstemning vil kommuneledelsen få en god tilbakemelding på hvordan folket vil ha sin kommunestruktur og at dette skal være førende for kommuneledelsen, og at kommuner godt kan samarbeide på tvers av kommune grenser uten å slå seg sammen. Vi har sett at kommunens nærhet til folket blir svakere og svakere jo større kommunene blir og at utkantene blir lenger vekk og mister tilhørighet til fordel for de store sentra. Det blir fort til at utkantene blir tapere og vi i Demokratene ønsker levende bygder med skoler og pleiehjem, politi og helsetilbud, NAV og tannlege mm, uten at staten skal drive dette til ytterligheter,» forklarer han.